Sporo i tromo: BiH implementirala samo jednu preporuku u borbi protiv korupcije

I pored optimizma zbog formiranja vlasti u BiH u rekordnom vremenu, te optimizmu koji vlada, barem kada je u pitanju državni nivo, zvanični Brisel je još uvijek nezadovoljan tromom i sporom realizacijom zadataka koje su stavili pred domaće vlasti.

Naime, kako je jučer objavilo Vijeće Evrope, od 15 preporuka Grupe zemalja za borbu protiv korupcije Vijeća EU, BiH je realizovala samo jednu.

Kako su naglasili u GRECO, BiH je djelimično sprovela osam preporuka, a šest preporuka je ostalo nesprovedeno.

- GRECO sa žaljenjem konstatuje da još nije usvojen nacrt zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH, koji je trebao tretirati neke od aspekata predmetnih preporuka, a koji tek treba da se uvrsti u aktuelno zakonodavstvo - naglašeno je u izvještaju.

Istakli su da još uvijek nisu dobili informacije od vlasti u BiH o pravilima kojima bi se regulisao uticaj trećih strana na parlamentarce, kao i o sprovođenju Kodeksa ponašanja za parlamentarce i provjeri imovinskih kartona poslanika.

Pozvali su vlasti da što prije usvoje zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, a jedna od preporuka je, kako su naveli, odvajanje sudskog od tužilačkog vijeća u podvijeće, kako bi se spriječila koncentracija moći.

Također, GRECO poziva šefa delegacije Bosne i Hercegovine da izvještaj o napretku u provođenju istaknutih preporuka dostavi najkasnije do 31. marta naredne godine.

unaworld.com

Tagovi: