Domaći biznismeni preuzimaju “Jelšingrad” od Slovenaca

Preduzeće “BLL Steel” iz Banjaluke namjerava preuzeti livnicu čelika “Jelšingrad Livar” koja je trenutno u većinskom vlasništvu slovenačkih kompanija, a koje su izgubile bilo kakav interes za dalje poslovanje.

Livnica ima  35.262.434 redovnih (običnih) akcija čija je nominalna vrijednost jedna KM, a ponuđač se obavezuje da za svaku akciju plati 0,002 KM.

Ta cijena je utvrđena u skladu sa članom 15. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava i predstavlja knjigovodstvenu vrijednost akcija s pravom glasa utvrđenu na dan posljednjeg godišnjeg finansijskog izvještaja”, navodi se u obavještenju.

Oni su u obavještenju o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje naveli da nisu vlasnici akcija i da će u postupku preuzimanja djelovati samostalno.

Većinski vlasnici “Jelšingrada” su slovenački “Livar” sa 43,03 odsto učešća i “Exoterm” koji ima 24,99 odsto akcija preduzeća. Preostali dio akcija dijele domaći fondovi i nekoliko malih akcionara.

Finansijski izvještaji pokazuju da je preduzeće u veoma teškoj situaciji. Prošlu godinu su završili u minusu od 361.807 KM, sa čime se akumulirani gubitak popeo na 38 miliona maraka.

Zaposleno je bilo 129 radnika, najmanje u posljednjih 15 godina.

Iz prošle godine vuku i 10,8 miliona maraka kratkoročnih obaveza od čega se 3,7 miliona odnosi na plate i naknade radnicima, dok su 2,2 miliona KM dugovali dobavljačima.

Takođe, “Jelšingrad” je dugovao 3,7 miliona evra “Livaru” po osnovu vraćenih kredita, a Slovenci su se namirili prodajom dijela imovine.

Nakon naplate potraživanja, većinski vlasnik je zauzeo stav da više nema poslovni interes i preuzeo je aktivnosti na prodaji paketa akcija”, navodi se u finansijskom izvještaju društva za prošlu godinu.

Sa druge strane preduzeće “BLL Steel” je nedavno osnovano, a njegovi suvlasnici  u jednakim dijelovima su Sladomir Đurić, Zoran Kuridža i Igor Pajić. Direktor preduzeća je Miloš Antonić, piše CAPITAL.ba.

Tagovi: