Banka Srpske isplatila povjeriocima još milion maraka

Banka Srpske u stečaju okončala je i treću djelimičnu diobu tokom koje je povjeriocima isplaćeno nešto više od milion maraka.

Isplaćeni su svi povjerioci koji se nalaze u šestom isplatnom redu, a to su uglavnom fizička lica, dobavljači i advokati.

Tokom prethodne dvije diobe banka je isplatila ukupno 26,3 miliona KM fizičkim i pravnim licima koja nisu bila u osnivačkoj strukturi banke.

Banka Srpske na računima trenutno ima nešto više od 40 miliona KM koji su rezervisani za sporove sa povjeriocima čija su potraživanja osporena i taj novac do pravosnažnosti presuda banka ne može dijeliti.

Najveći je svakako spor sa litvanskom Ukio bankom i od njega zavisi kada će biti četvrta dioba.

Podsjećamo, priznata potraživanja povjerilaca Banke Srpske iznose 183 miliona KM, ali ima i značajan iznos potraživanja koja nisu priznata i zbog kojih su povjerioci podnijeli tužbe.

CAPITAL.ba